O NAS

Gminne Przedszkole w Łapczycy jest placówką 5-oddziałową.Trzy oddziały mieszczą się w jednostce macierzystej natomiast 2 to oddziały pozamiejscowe w Moszczenicy i Gierczycach.

Wizytówką przedszkola jest piękny ogród, urządzony z myślą o naszych przedszkolakach, który zachęca ich do spontanicznej zabawy na świeżym powietrzu. Dzieci mogą wspinać się na drabinki, huśtać, zjeżdżać ze zjeżdżalni, budować z piasku oraz w dowolny sposób organizować różne zabawy i ćwiczenia. Ogród przedszkolny pełni też istotną rolę w edukacji ekologiczno – przyrodniczej naszych wychowanków. Plac zabaw na świeżym powietrzu jest idealnym miejscem dla aktywności ruchowej. Wspólna zabawa z rówieśnikami sprawia dzieciom wiele radości, przyczynia się do ich rozwoju fizycznego, a także uczy współżycia w grupie. Stary drzewostan, stała obecność wielu gatunków ptaków, a także i zwierząt, stanowi skarbnicę wiedzy przyrodniczej bezpośrednio dostępnej dziecku. Obecnie przedszkole wyposażone jest w dostosowany do wieku dzieci, posiadający niezbędne atesty, szafki, stoliki i krzesełka, kąciki tematyczne. Gry, zabawki oraz sprzęt sportowy spełniają wymogi bezpieczeństwa. Sale wyposażone są w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Misją naszego przedszkola jest, aby dzieci z radością - bez wysiłku, stresu, płaczu osiągały widzę i umiejętności , które będą zdumiewały rodziców i nas nauczycieli. Aby były niezwykle pomysłowe, miały bogaty słownik, rysowały, malowały, śpiewały i tańczyły oraz posiadały niezwykłą sprawność fizyczną i niepohamowany głód wiedzy.
Jesteśmy przedszkolem, które pragnie wyposażyć dzieci w umiejętności i rzetelną wiedzę niezbędną do dalszego kształcenia.


Wspólnie z rodzicami pragniemy przygotować wychowanków do przyszłego, odpowiedzialnego życia w społeczeństwie kształtując:
-odpowiedzialność
-wytrwałość i rzetelność w pracy
-mądrość
-kreatywność
-współdziałanie z innymi
-asertywną komunikację między ludźmi w duchu szacunku, przyjaźni i tolerancji
Przedszkolowo.pl logo